Masterat universitar de cercetare - Tehnici de prelucrare a semnalelor audio / video

Masterat universitar de cercetare - Tehnici de prelucrare a semnalelor audio / video

Masterat universitar de cercetare - Tehnologii biometrice

Masterat universitar de cercetare - Tehnologii biometrice

Masterat universitar de cercetare - Securitatea informaţiei (<i>conţinut multimedia</i> şi <i>reţele de calculatoare</i>)

Masterat universitar de cercetare - Securitatea informaţiei (conţinut multimedia şi reţele de calculatoare)

Masterat universitar de cercetare - Expertiză criminalistică în domeniul multimedia

Masterat universitar de cercetare - Expertiză criminalistică în domeniul multimedia

 

Acasă

Programul de studii universitare de masterat “Tehnologii multimedia în aplicaţii de biometrie şi securitatea informaţiei” (BIOSINF) se desfăşoară în cadrul facultăţii de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei din Universitatea “Politehnica” Bucureşti, pe durata a patru semestre (ultimul fiind dedicat elaborării lucrării de disertaţie).

Programul BIOSINF este un masterat de cercetare ce îşi propune formarea de specialişti cu pregătire superioară pentru învăţământ, ştiinţă şi activităţi economice în domenii de mare actualitate şi cu ţintă pe termen lung. Astfel, obiectivele generale ale programului constau, pe de o parte, în însuşirea unor cunoştinţe de bază legate de analiza şi prelucrarea digitală a semnalelor audio, vocal, a imaginilor şi secvenţelor video, iar pe de altă parte, dobândirea de cunoştinţe aprofundate, teoretice şi practice, despre sisteme multimedia şi tehnologii biometrice, cu aplicaţii în autentificare, securitatea informaţiei şi expertiză criminalistică.

Concret, programul de masterat BIOSINF pregăteşte ingineri specialişti ce vor avea competenţe în următoarele trei domenii majore:
• Tehnologii biometrice – metode şi tehnici privind achiziţia datelor biometrice umane, stocarea acestora, şi prelucrarea lor utilizând metode automate în scopul identificării unei persoane sau verificării identităţii (deci autentificării) acesteia.
• Securitatea informaţiei – cuprinzând atât securitatea conţinutului multimedia (protejarea proprietăţii intelectuale şi tehnici de securizare a informaţiei digitale audio-video), cât şi securitatea calculatorului personal şi a reţelelor de calculatoare (analiza vulnerabilităţii, detectarea şi prevenirea atacurilor informatice, soluţii de securitate locale şi la nivel de reţea, baze de date şi tehnologii de programare specifice ş.a.).
• Expertiză criminalistică în domeniul multimedia – identificarea informaţiilor de interes în înregistrări audio şi verificarea autenticităţii înregistrărilor audio-video, prelucrarea imaginilor în criminalistică, aspectele legale legate de sistemele şi procedurile de examinare criminalistică.

Cele trei domenii majore de competenţe sunt interdependente, fiind unite prin intermediul conceptelor de conţinut multimedia şi securitate şi în acelaşi timp “deschise” cercetării ştiinţifice de vârf. Cunoştinţele acumulate permit absolvenţilor continuarea pregătirii în cadrul unui program de studii doctorale.

Pentru desfăşurarea activităţilor didactice şi de cercetare, programul BIOSINF dispune de o infrastructură la standarde europene, o parte dintre laboratoarele de cercetare utilizate fiind dotate recent prin proiecte POSDRU.

Programul de masterat BIOSINF este coordonat de laboratorul SpeeD – “Speech and Dialogue Research Laboratory” (http://speed.pub.ro) din cadrul Facultăţii de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, beneficiind de experienţa acumulată în domeniu în cei 30 de ani de existenţă a laboratorului. De asemenea, programul BIOSINF beneficiază de o colaborare strânsă cu colective de cercetare din străinătate şi din ţară, cu activitate în domeniul vizat, atât din mediul academic (institute şi universităţi), cât şi din mediul industrial de cercetare-dezvoltare.

Prezentare detaliată a programului de masterat BIOSINF.