Admitere 2017

Martie 2017

Programul de masterat BIOSINF se adresează în special absolvenţilor studiilor universitare de licenţă în următoarele domenii (incluzând toate programele/specialităţile acestora): Inginerie Electronică şi Telecomunicaţii, Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei, Inginerie Electrică, Ştiinţe Aplicate.

Informaţiile actualizate referitoare la noua metodologie de admitere în învăţământul universitar de masterat, pentru anul universitar 2017-2018, pot fi găsite pe pagina dedicată Admiterii la masterat 2017 de pe site-ul Facultăţii de Electronică.