REVIEWS

“Cele trei direcţii de cercetare pe care le-am studiat în cadrul programului de masterat BIOSINF au reuşit, prin diversitatea lor, dar si prin infrastructura de cercetare modernă disponibilă, să-mi faciliteze însuşirea unor cunoştinţe fundamentale şi practice şi anume: metode şi tehnici privind achiziţia, stocarea şi prelucrarea datelor biometrice, tehnici pentru protejarea proprietăţii intelectuale, principii ale prelucrării digitale a imaginilor şi procesul necesar stocării, transmiterii, gestionării şi utilizării informaţiei conţinute în acestea, tehnici de securizare a informaţiei digitale audio-video şi noţiuni legate de metodologia expertizelor criminalistice. De-a lungul celor doi ani de masterat, am fost încurajat să aplic metodele şi tehnicile studiate prin proiecte de laborator sau de cercetare-dezvoltare, cum ar fi: redactarea unui raport de expertiză criminalistică dactiloscopică, construcţia unui sistem de recunoaştere a vorbirii continue, implementarea unor tehnici de actualitate pentru protejarea proprietăţii intelectuale ş.a., în strânsă legătură cu profesorii coordonatori. Nu în ultimul rând, evenimentele la care studenţii din generaţia mea au luat parte (conferinţe, stagii de cercetare, scoli de vară, workshop-uri, vizite la companiile/institutele partenere şi nu numai), persoanele cu care am venit în contact (din mediul academic şi industrial), toate au contribuit la transformarea noastră în ingineri/cercetători tineri.” (Liviu-Daniel Ştefan, absolvent promoţia 2016)


“Ce am dobândit în urma celor doi ani de masterat BIOSINF? Pe lângă descoperirea unui domeniu puţin cunoscut ce se ocupă cu protecţia şi autentificarea resurselor informatice, mi-am putut fundamenta noţiunile de prelucrare a semnalelor şi ulterior dezvolta aplicaţii în domeniul biometriei. Aceste noţiuni au fost puse în contextul juridic prin intermediul unui curs de metodologie a expertizelor criminaliste. De asemenea, în fiecare semestru am realizat proiecte ce m-au făcut să înţeleg ce înseamnă activitatea de cercetător şi cum trebuie abordată literatura ştiinţifică. Am fost încurajat să gândesc ca un cercetător, să realizez diverse experimente pentru ca ulterior să pot scrie un raport respectând toate regulile de redactare a unui text cu caracter ştiinţific. Aceste noţiuni sunt deosebit de importante pentru formarea oricărui inginer, iar pentru aceasta sunt deosebit de recunoscător profesorului coordonator de masterat, care a determinat reunirea tuturor acestor factori. Consider că o dată cu parcurgerea acestor doi ani de masterat, am dobândit cu adevărat o formare de inginer.” (Adrian Ungureanu, absolvent promoţia 2014)


“Am siguranţa că nu greşesc afirmând că fiecare dintre cele trei direcţii oferite de programul de masterat BIOSINF este bine fundamentată, iar prin studiul acestora se poate construi o carieră de succes. În ceea ce priveşte domeniul biometriei, cercetările actuale sunt intensive. Disciplinele aferente domeniului sunt atractive: am studiat algoritmi utilizaţi în recunoaşterea facială, am analizat metode de recunoaştere a semnăturii unei persoane utilizând un pix inteligent, am extras parametri din semnale vocale necesari identificării unei persoane şi am creat interfeţe de comunicare prin voce pentru telefoane de ultimă generaţie. IT-ul este un domeniu în care românii excelează, iar securitatea informaţiei este o ramură sensibilă care necesită mereu îmbunătăţiri. În cadrul programului de masterat am putut studia atât tehnici de protejare a proprietăţii intelectuale (de exemplu prin inserarea unor watermark-uri în imagini), cât şi noţiuni legate de protejarea împotriva atacurilor asupra unei reţele de calculatoare sau asupra calculatorului personal. Nu în ultimul rând, domeniul criminalisticii este unul atractiv, însă puţin dezvoltat în România în ceea ce priveşte expertiza criminalistică audio/video. Este o necesitate de a forma experţi în acest domeniu. Cu eforturi demne de apreciere din partea coordonatorului programului de masterat am avut ocazia sa învăţăm despre expertiza criminalistică de la un expert în domeniu, venit din Cluj pentru a lucra cu noi. De asemenea, am studiat şi aplicat algoritmi utilizaţi în expertiza înregistrărilor audio şi a celor video. Consider că atât partea teoretică, dar mai ales cea practică, sunt bine puse la punct în cadrul programului de masterat şi mă vor ajuta în dezvoltarea unei cariere profesionale într-unul dintre cele trei domenii.” (Teodora Nicolae, absolventă promoţia 2014)


“Principalul factor care m-a determinat să aleg acest program de masterat a fost orientarea acestuia către biometrie. Dar cei doi ani de studii în cadrul programului au reprezentat mult mai mult decât atât. Subiecte precum prelucrarea semnalelor audio/vocale, prelucrarea imaginilor sau securitatea informaţiei oferă o gamă variată de cunoştinţe şi suficiente atuuri pentru accesarea unui domeniu de profil de pe piaţa muncii. Deşi am plecat de la biometrie, am finalizat acest program orientat spre partea de securitatea informaţiei şi a spaţiului cibernetic. Tot în acest domeniu, după aceşti doi ani, doresc continuarea studiilor alături de profesorii care m-am îndrumat, în cadrul unui program de doctorat. Pentru mine, programul de masterat BIOSINF a reprezentat alegerea perfectă.” (Andrei Cotaie, absolvent promoţia 2014)


“Programul de masterat BIOSINF constituie o oportunitate de studiu unică ce reuneşte într-un domeniu de aplicaţie coerent şi de perspectivă subdomenii din electronică, biometrie, securitatea informaţiei, precum şi din expertiza tehnico-criminalistică a datelor biometrice şi a semnalelor multimedia. Generând resurse umane în acest domeniu emergent, programul BIOSINF contribuie la eforturile României de integrare europeană prin creşterea rezistenţei societăţii în faţa fenomenelor informatice negative şi prin pregătirea premizelor unei alinieri rapide la cele mai înalte standarde în domeniu a cercetărilor întreprinse. Programele de studiu la fiecare disciplină au curriculum şi realizări adaptate, care vizează accesarea la un nivel superior a bazei de cunoştinţe. Laboratoarele au dotări moderne şi permit aprofundarea cunoştinţelor privind tehnologiile multimedia actuale, sistemele de securitate bazate pe trăsături biometrice sau expertiza tehnică ori criminalistică a semnalelor audio-video. Personal consider că prestaţia personalului didactic a fost la înălţime, cu eforturi susţinute de a ne menţine la curent cu cele mai recente acumulări ştiinţifice în domeniile studiate.” (Gheorghe Pop, absolvent promoţia 2013)