Stagiu de cercetare LIMSI

În perioada 1 – 30 Noiembrie 2015, Alina-Ioana Bănică, studentă în Anul I la programul de masterat BIOSINF, a efectuat un stagiu de cercetare la Laboratoire d’Informatique pour la Mécanique et les Sciences de l’Ingénieur (LIMSI), Paris, Franţa, în cadrul echipei de procesare a limbajului vorbit. Stagiul a fost realizat în cadrul proiectului de cercetare ANVSIB şi a avut ca scop analiza şi modelarea secvenţelor vocalice ale limbilor romanice în vederea identificării particularităţilor care generează erori în sistemele automate de recunoaştere a vorbirii. Analiza s-a efectuat pe o bază de date de vorbire transcrisă (jurnale de ştiri), ce conţine aproximativ 300.000 de foneme.